Baby心急生猴B

Angelababy出席賀年活動,見到得意可愛小朋友即上前抱抱,母愛滿瀉!而Baby更自爆新年願望係生猴B,咁係咪已做好生B準備,笑言:「猴年嘛,大家都話生猴子。(鍾意仔定女?)無所謂,最好龍鳳胎啦!」提到早前奶奶受訪時希望有6個孫,Baby直言有壓力!

如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。

網址:www.facebook.com/orientalsundayhk

讀者留言