Coffee抵得冷?

最新娛聞

呢幾日香港凍到震,相信好多人寧願留喺家中避寒,就算出街都會羽絨旁身!但林芊妤(Coffee)就選擇背心熱褲示人,唔通佢抵得冷?唔係,原來佢去咗外地旅行同陽光玩遊戲,仲得戚留言:「我唔係有心掉低你哋自己走去暖嘅地方,我都知香港呢幾日會好凍,記得好好保暖,等我post多啲相俾大家感受一下溫暖啦!」

 

如欲率先接收資訊,請讚好我們的FB專頁並於「已讚好」選單設定「搶先看」,多謝支持。

網址:www.facebook.com/orientalsundayhk

讀者留言