angus 張若錡

Agnus 張若錡「每次出海都會瞓著」演PTGF好出位

正妹

廣告

曾在ViuTV《賭命夫妻》綜藝飾演PTGF的Angus張若錡原名張穎琪,2011年出道,擔任模特兒工作,憑豪爽態度得到不少工作機會,出沒於香港動漫節Game Girl,亦曾參與nowTV訪談節目及任網台客席主持等,雖然去年被ViuTV觀眾喪插「成個八婆格」,Angus不甘示弱直認:「我係臭X港女﹗」

張若錡:「我的每一次出海,都會暈咗瞓咗教⋯⋯」

angus 張若錡
(圖片來源:[email protected]_cwk)
angus 張若錡
(圖片來源:[email protected]_cwk)
angus 張若錡
(圖片來源:[email protected]_cwk)
angus 張若錡
(圖片來源:[email protected]_cwk)
angus 張若錡
(圖片來源:[email protected]_cwk)
angus 張若錡
(圖片來源:[email protected]_cwk)
angus 張若錡
(圖片來源:[email protected]_cwk)
angus 張若錡
(圖片來源: angus_cwk IG )
angus 張若錡
(圖片來源: angus_cwk IG )
angus 張若錡
(圖片來源: angus_cwk IG )

張若錡Angus出道10年IG follower 20萬

張若錡三圍 32D、22、34,身高 165cm,近年經常拍攝電影、劇集和綜藝、而且還有DJ演出,而且頻顏在IG出圖:

angus 張若錡
(圖片來源: angus_cwk IG )
angus 張若錡
(圖片來源: angus_cwk IG )
angus 張若錡
(圖片來源: angus_cwk IG )
angus 張若錡
(圖片來源: 電影劇照 )
angus 張若錡
(圖片來源: 電影劇照 )
angus 張若錡 劇集在2020年2月拍攝,期間Agnus忍唔住分享花絮⋯⋯
劇集在2020年2月拍攝,期間Agnus忍唔住分享花絮⋯⋯(圖片來源: 電影劇照 )

張若錡2019年推出《錡遇angus》

個人作品《錡遇angus》,更分為高雄版及墾丁版,在港澳台三地發售,更獲邀當台灣綜藝節目嘉賓:

angus 張若錡 《張若錡◇錡遇Angus》 高雄
《張若錡◇錡遇Angus》 於高雄拍攝 (圖片來源: 曖維出版)
angus 張若錡 《張若錡◇錡遇Angus》
另一本《張若錡◇錡遇Angus》於墾丁拍攝 (圖片來源: 曖維出版)

編輯盛讚Angus難能可貴,表示 「與同齡的模特兒,你能感受得到,她謹慎,卻很樂觀;她彬彬有禮,卻不阿諛奉承;她有想法,卻懂得相信專業;她不虛假、有話直說;那是因為她希望把彎彎繞繞的時間,注入在築夢的那一段旅程上;但,這並不代表她會口無遮攔。」

圖片來源:張若錡IG、《把砒霜留給自己》劇照

讀者留言