Feature

網民瘋狂討論!喺公司玩過最癲嘅事,你又有冇份?

返工,少不免會有攰、悶、同埋老細唔喺度嘅時間。而呢啲時間就係挑戰一眾上班族創意嘅時間啦,咁又點會難到一眾巴絲打啊!日前,網民就以「喺公司玩過最癲嘅事」為題瘋狂分享討論。小編睇完,都驚驚哋忍唔住望一望身邊嘅同事,唔知佢哋又有冇玩過嗰啲癲嘢呢⋯⋯

撰文:東方新地 | 圖片:連登討論區、影視截圖

喺公司玩過最癲嘅事

事源有巴打就喺討論區開Post,同大家分享最近同公司同事玩得好癲嘅一個打賭,輸咗竟然要飲洗潔精!癡線㗎咩!

內文如下:

「我先
是咁的,公司最近review 聽日就會知加幾多(人工)
早幾日食飯時有位同事就提議不如賭下會加幾多啦 大家都覺得估下ok嘅
但有個同事就話賭錢無意思 建議大家不如一人帶一樣嘢返公司 溝做一杯 估條數差最遠嘅就飲咗杯野啦
以下就係大家帶返公司嘅嘢

牛奶 我帶嘅
沙示 垃圾飲品 廿四味 估到實有

辣椒醫 好肚餓啊? 仲要係沙嗲王免費野
用淨嘅漱口水都有
X你老母 最X痴線係有個同事話老X都唔會加人工 然後帶咗支洗潔精
點解我會同班痴X線同事玩熟左嫁」

洗潔精係唔飲得㗎!!!!!

洗潔精 VS 過期奶?!

洗潔精都唔夠,原來牛奶都係大伏!過咗期兩個月㗎!!!!!

矛盾大對決!

小心廁所⋯⋯

睇完之後,小編都係決定自己帶返紙巾啦⋯⋯
事實上係嚇倒了。

食、玩、痾

其實大家嘅癲事都係離唔開食、玩、痾三樣嘢~~~係睇吓可以去到有幾盡囉!

公司

以上故事,大家都係參考吓好啦,小編就出返去做嘢先啦。

關鍵詞
返工