ViuTV《撈出個未來》30歲譚杏藍學做良心老闆逆市加薪 非「屎家軍」成員懶理YouTuber界是非

娛聞

廣告

前亞視藝人、現任 YouTuber兼歌手身份做良心老闆的譚杏藍(小花),近日為 ViuTV節目《撈出個世界》擔任主持,飛赴葡萄牙波圖採訪一對移民到當地的香港夫婦,以及介紹一些當地的食買玩好去處等,不過節目是在去年夏天拍攝,小花表示最近因疫情影響,手頭上的演藝工作都被迫取消或延期,她所開設的美甲店生意額亦由六位數大跌到五位數,但她不但無裁員,反而提高了美甲店員工的底薪,誓與員工共渡時艱!

撰文、圖片:東方新地

譚杏藍逆市加員工底薪誓與員工共渡時艱

今年29+1的譚杏藍近年不斷充實自己,分別考獲香水鑒賞及調配師,以及在開放水域潛水的牌照,另外還學習了日本花道,認真多才多藝。對於在疫情下加美甲店員工底薪一事,譚杏藍直言:「因為美甲師嘅人工大部分都要靠佣金,過往我哋一星期嘅生意額都會達到六位數字,但依家得番五位數,所以我就決定提高佢哋嘅底薪,等大家嘅收入可以得到保證。」

 今年29+1的譚杏藍近年不斷充實自己
今年29+1的譚杏藍近年不斷充實自己

ViuTV《撈出個未來》30歲譚杏藍學做良心老闆逆市加薪  非「屎家軍」成員懶理YouTuber界是非

 譚杏藍早前在《 撈出個世界 》中,訪問了一對在前年移民到葡萄牙波圖的香港夫婦 Desmond 和 Jeanette,並介紹了他們在當地以約三百萬港元購入的一幢三千呎獨立屋,網民睇完都大叫好羨慕!
譚杏藍早前在《 撈出個世界 》中,訪問了一對在前年移民到葡萄牙波圖的香港夫婦 Desmond 和 Jeanette,並介紹了他們在當地以約三百萬港元購入的一幢三千呎獨立屋,網民睇完都大叫好羨慕!
 譚杏藍近年除了唱歌和做 KOL 外,又曾在電影《 救殭清道夫 》中客串飾演記者葉小倩,這部電影的主題曲〈 長相廝守 〉由 ToNick 作曲及演唱,為 ToNick 橫掃了多個樂壇獎項,此外她又曾參演過網劇《 向西聞記 》。
譚杏藍近年除了唱歌和做 KOL 外,又曾在電影《 救殭清道夫 》中客串飾演記者葉小倩,這部電影的主題曲〈 長相廝守 〉由 ToNick 作曲及演唱,為 ToNick 橫掃了多個樂壇獎項,此外她又曾參演過網劇《 向西聞記 》。
 譚杏藍和樂隊ToNick主音兼結他手恆仔 (趙善恆) 拍拖約七年,感情一直穩定,曾以情侶檔合作為歌曲 〈早餐歌〉 填詞。
譚杏藍和樂隊ToNick主音兼結他手恆仔 (趙善恆) 拍拖約七年,感情一直穩定,曾以情侶檔合作為歌曲 〈早餐歌〉 填詞。
 譚杏藍去年也曾為黃 Viu煲劇平台拍攝真人騷節目 《No Sleep No FOMO 》 印尼站,挑戰60小時內不眠不休地完成60項刺激任務,包括首度在熒幕上以水著Look上陣,並以全英語拍攝節目、跳瀑布、瞓鬼屋等。
譚杏藍去年也曾為黃 Viu煲劇平台拍攝真人騷節目 《No Sleep No FOMO 》 印尼站,挑戰60小時內不眠不休地完成60項刺激任務,包括首度在熒幕上以水著Look上陣,並以全英語拍攝節目、跳瀑布、瞓鬼屋等。

非「屎家軍」成員懶理YouTuber界是非

對於香港YouTuber界近日的是非,指以屎萊姆為首的「屎家軍」,在香港YouTuber界因為擁有龐大勢力,所以幾乎壟斷整個香港網絡市場,一些非「屎家軍」成員會被封殺而失去廣告,作為Youtuber的譚杏藍表示都有留意新聞,但表示自己一直與世無爭只做好自己份內事,所以不作評論。

 譚杏藍表示之後會亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》的新環節,表示相當興奮。
譚杏藍表示之後會亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》的新環節,表示相當興奮。
 除了美甲店生意大受影響外,譚杏藍透露她和朋友合股開設的健身室都被迫停業,但她表示將會開網上直播節目,和粉絲繼續遙距互動。
除了美甲店生意大受影響外,譚杏藍透露她和朋友合股開設的健身室都被迫停業,但她表示將會開網上直播節目,和粉絲繼續遙距互動。
 譚杏藍透露自己的 Keep Fit 心得,除了勤於運動外,是每日至少要吸收2.2公升的水,以及用少鹽少油的方式來料理食物,以減輕身體的負擔。
譚杏藍透露自己的 Keep Fit 心得,除了勤於運動外,是每日至少要吸收2.2公升的水,以及用少鹽少油的方式來料理食物,以減輕身體的負擔。

ViuTV《撈出個未來》30歲譚杏藍學做良心老闆逆市加薪  非「屎家軍」成員懶理YouTuber界是非

讀者留言