eegft

冤枉新秀訓練營|容祖兒任選秀節目評審 張敬軒客串舞台指導 Kenny玩「人旗」考起參賽者

最新娛聞

早前,音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》完成stage 1的唱歌對決,stage 2的跳唱對決日前正式展開,為了提升各學員的唱歌跳舞水平,歌唱訓練方面,大會特別請來以唱功見稱的關心妍(Jade)任嘉賓導師;而跳舞部份則找來《全民造星III》冠軍「折骨舞王」Ben作指導。

撰文:東方新地|圖片:英皇發相

(圖片來源:發相)
實力派歌手關心妍親自指導唱歌技巧。(圖片來源:發相)

關心妍教打破心理關口:個台係我嘅,我理得你死

首先,Jade的任務是需要指導四位橙組隊員的唱歌技巧,在逐一聽完橙組隊員唱出比賽歌曲《Sweet Escape》後,Jade便指出唱歌如釣魚,「make sure對方俾你攝住,唔好俾佢瞓着,唔好俾佢個mind走咗。」後又大晒唱功,示範歌詞中「oh」的唱法,「呢度一定要『oh』得好,如果唔係一定係個炒位,『oh』核突咗,成隻歌就好得人驚,打冷震㗎!救命!啲評判會反咗十次眼。」她又分享自己以往的參賽經歷,「嗰陣時參加歌唱比賽,我理得你死啦!呢個台係我,今日你就係睇我表演!我係咁樣㗎。」接着輪到「折骨Ben」教授舞蹈,除了舞步形態,Ben更指出,「眼神好緊要!」

舞技一流的折骨Ben,示範跳舞技巧。(圖片來源:發相)
舞技一流的折骨Ben,示範跳舞技巧。(圖片來源:發相)

軒仔 祖兒落手落腳教路

除此之外,軒仔自從stage 1擔任評判後,其實他一直都很關心比賽情況,比賽進入stage 2,他更借出場地讓學員對賽。比賽前夕更化身舞台指導,落手落腳做場地設計,而且十分大有心哋走訪學員練習情況兼探班,期間更跟他們分享甚麼是「舞台精神」。而於stage 2擔任嘉賓評審的容祖兒亦於對決當日特別要求提早到達現場,除了看看學員的準備情況,亦乘機跟他們傾偈互動,當祖兒見到學員們為其中一首比賽歌曲《越唱越強》練習時,祖兒邊看邊帶着滿意的微笑,狀甚安慰;當她看着學員簡介後,再抬頭望學員真人時,又笑說:「點解我覺得好似有啲人啲樣……唔係嗰啲樣嘅?」十分搞笑。

(圖片來源:發相)
軒仔特別分享何為「舞台精神」,希望參賽者更投入。(圖片來源:發相)
(圖片來源:發相)
(圖片來源:發相)

Kenny傳授健身招式

除了唱歌跳舞,大會亦找來擁有爆肌body的關智斌(Kenny)帶領其中兩位學員Andy(花名:大家好)及Adam(花名:教練)做街頭健身,包括:L Sit、Pull Up、「人旗」及Superman四項挑戰,當中除了Pull Up二人同時成功挑戰、「人旗」只得「大家好」成功,其餘項目均告失敗收場,認真失威。最後,Kenny寄語二人需要某程度上的節食,並笑説:「因為頭先做某啲動作時見到你哋啲鬼鼠肉,唔好以為我見唔到。」

(圖片來源:發相)
(圖片來源:發相)
(圖片來源:發相)
Kenny這個「人旗」動作,真係非一般人能駕馭的。(圖片來源:發相)

讀者留言