viutv

繼續爆料 《晚吹》今晚爆殯儀界靈異事件

最新娛聞

廣告

ViuTV播完《太陽的後裔》後劇集無以為繼,但勝在綜藝節目做得相當唔錯,《慳D啦 Honey》、《同2047特首上學去》同《晚吹》話題性十足,尤其係《 又要威又要戴頭盔》大爆各行各要不為人知秘聞,更加正到爆!上集一班空姐上節目,大爆機艙苦況,例如點serve難搞客、機上嘅自來水、枕頭毛氈有幾污糟等,仲話聽過餐車有曱甴、老鼠,唔少觀眾睇完節目,都唔係好敢搭飛機!

爆完航空界,今晚11點轉爆殯儀界!節目邀請咗死人化妝師、堂倌等上去分享,除咗講呢行有幾難做,最好睇當然係殯儀館內發生嘅靈異事件啦!

讀者留言