FYY

鄭衍峰靠黐入《#後生仔》馮盈盈高調認愛

最新娛聞

馮盈盈早前釣金龜失敗又同好姊妹江嘉敏擘面,經歷少許風波後似乎好想話畀大家知,佢識男友唔揀擇最緊要就手,之前同奀星鄭衍峰出雙入對,一架車兩份揸都未夠親密,日前仲帶挈埋條仔加盟無綫節目《#後生仔傾吓偈》做主持, 以後大條道理拍住拖開工。

撰文:東方新地

馮盈盈鄭衍峰關係再進一步

馮盈盈同鄭衍峰前後腳喺IG放甜蜜合照,宣布男方加盟《#後生仔傾吓偈》次餘,更被指高調認愛。
馮盈盈同鄭衍峰前後腳喺IG放甜蜜合照,宣布男方加盟《#後生仔傾吓偈》次餘,更被指高調認愛。
《#後生仔》本來只得6號陸浩明一個男主持,喺馮盈盈Hard sell下,鄭衍峰靠黐加盟,呢張相6號簡直係電燈膽。
《#後生仔》本來只得6號陸浩明一個男台柱主持,喺馮盈盈Hard sell下,鄭衍峰靠黐加盟,呢張相6號簡直係電燈膽。

馮盈盈同鄭衍峰嘅戀情疑幻似真,即使影到佢哋同車返盈盈香閨,又同車返無綫開工,但佢兩個都話只係好朋友,不過最近關係好明顯已經進一步,仲日喺社交網不停晒恩愛!

早前馮盈盈同成班小鮮肉一齊上節目被成個抬起,都係由鄭衍峰托住佢身體嘅重要部位。
早前馮盈盈同成班小鮮肉一齊上節目被成個抬起,都係由鄭衍峰托住佢身體嘅重要部位。

早前鄭衍峰喺生日當天公開二人穿著同款唔同色嘅情侶Tee合影短片,女方亦不避嫌上載新相寫住「20200713 Happy Birthday」,公然隔空傳情賀男友生日。

鄭衍鋒早前生日,在社交網公開與馮盈盈的親密合照,二人更穿上不同顏色的情侶Tee。
鄭衍鋒早前生日,在社交網公開與馮盈盈的親密合照,二人更穿上不同顏色的情侶Tee。
一張生日大合照,清楚看到二人的情侶Tee,拍拖行徑非常高調。
一張生日大合照,清楚看到二人的情侶Tee,拍拖行徑非常高調。
馮盈盈更在鄭衍峰成日當天在IG出Po為男友慶生。
馮盈盈更在鄭衍峰成日當天在IG出Po為男友慶生。
早前馮盈盈再次上載出海滑水相,大家留意吓塊綠色滑浪板。
早前馮盈盈再次上載出海滑水相,大家留意吓塊綠色滑浪板。
差唔多時間鄭衍峰亦出海滑水,塊滑浪板都係緣色,乜咁啱嘅!
差唔多時間鄭衍峰亦出海滑水,塊滑浪板都係緣色,乜咁啱嘅!

幫奀星男友升呢

其後鄭衍峰同馮盈盈先後喺社交網上載一張同盈盈嘅合照,見佢兩個含情默默咁望鏡頭,隔籬仲有個大心心,原來為咗宣布鄭衍峰加盟無綫節目《#後生仔傾吓偈》其中一個叫「乜戀都傾」嘅環節,同成班後生仔傾吓愛情觀。

高層樂易玲對馮盈盈愛護有加,早前更一齊慶祝生日,唔知馮盈盈有冇趁機為男友美言幾句呢?
高層樂易玲對馮盈盈愛護有加,早前更一齊慶祝生日,唔知馮盈盈有冇趁機為男友美言幾句呢?

據知馮盈盈為幫鄭衍峰上位爭取出鏡機會,一直向高層及監製落足咀頭hard sell,想男友有上位機會唔再做奀星,拉近二人距離,唔好畀人再話係女尊男卑。不過睇鄭衍峰個樣同條件,真係好難上到一線囉!

鄭衍峰唔係靚仔不過傳佢有啲家底,做咗奀星幾年黐到馮盈盈,終於有運行。
鄭衍峰唔係靚仔不過傳佢有啲家底,做咗奀星幾年黐到馮盈盈,終於有運行。

讀者留言