kangol 秋冬

KANGOL秋冬23系列 自然與科技的微妙相互作用

生活

廣告

 kangol 秋冬
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬
(圖片來源:官方授權圖片)

KANGOL 秋冬 23 系列透過利用自然和技術的沉浸式力量來設想未探索的世界與美學。儘管數位世界看起來與自然世界相距甚遠,但它具有想像和建立一個更美好、更具再生性的世界的潛力。KANGOL 秋冬 23 系列探索科技與有機領域之間微妙且意想不到的相互作用。2023 年秋季系列延續了春季的木瓜奶色、月光色和星空藍作為主色調,同時引入了海洋青色、蔓越莓色和冰川色來象徵與自然和健康的聯繫。數位薰衣草保持了數位世界之間的活力和協同作用。透過調色板為 2023 年秋季帶來了清新的復古感和未來感。為了履行我們提供日益可持續的產品的承諾,我們繼續使用黑色、棕褐色、木炭色、海軍藍、白色、紅色和綠色的再生聚酯紗線。這些選擇為我們最新的時尚風格奠定了基礎。

KANGOL 秋冬 23 系列於 https://kangol.asia/發售

 kangol 秋冬 0258BC DIGITALLAVENDER 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 cottonbucketproductshot 3000x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k3017st-kangol-furgora-casual-glacier-1k 3 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k3017st-kangol-furgora-casual-marine-teal-1k 3 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K3181ST GLACIER 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K3454 DIGITALLAVENDER 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K3477 DIGITALLAVENDER 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K3523 STARRYBLUE 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K3575-Kangol-FURGORA-BIG-MONTY-BERET-Beret-PINE-1K 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k3593-kangol-2-tone-cuff-pull-on-beanie-pull-ons-black-dk-grey-1k 1 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k3642-kangol-furgora-new-wave-lahinch-moonstruck-1k 3 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k3643-kangol-furgora-new-wave-spacecap-starry-blue-1k 2 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k3646-kangol-joyful-collage-casual-digital-lavender-mix-1k 4 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k3661-kangol-faux-fur-beanie-ivory-1k 1 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K4228HT BLUSH 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K4370 BLACK 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 k4460sm-kangol-pompom-beanie-glacier-1k 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K5206HT BLUSH 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 K5355 GLACIER 2400x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 Kangol-Anglobasque-Beret-Beret-Camel-MAIN-792179278815-7705 1200x
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 8 01 1
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 9 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 10 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 11 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 12 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 13 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 14 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 15 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 16 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 17 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 18 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 19 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 20 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬 21 01
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬
(圖片來源:官方授權圖片)
 kangol 秋冬
(圖片來源:官方授權圖片)

圖片來源:有關機構