sing

被去世 星爺發律師信誓追究

律師信指誓追究

日前網上突然流傳周星馳(星爺)已去世!唔係fa,咁大件事!堅定流呀?當然係流啦!對此,今日星爺嘅公司委託律師發表聲明,指將會採取法律行動,對一切不實流言追究到底。聲明中又指虛假不實報道已損害了周星馳嘅名譽同對周星馳周遭嘅人都造成困擾,更對其公司帶來影響,又要求立即刪除所有虛假不實消息!

聲明如下: