hkman

港男肌!全部都係肌!齊齊野外餵蚊

十位準港男到元朗南生圍影官方相,天氣熱辣辣,眾港男齊齊除去上衣,場面頓變全部都係肌!不過,現場實在太多蚊,搞到眾港男互噴蚊怕水止痕!