baby os web

Angelababy見肚 孕味濃

Angelababy(楊穎)與黃曉明結婚一年多以來,頻頻傳有孕,不過只聞樓梯響,未有好消息,不過,日前 Angelababy 與老公在北京出席慈善活動,粉紅色高貴晚裝下,小腹微隆,且被老公扶住行,即爆出疑似造人成功…