FP

逢人電濫 收兵 劉佩玥一晚撻兩仔

27歲的劉佩玥(Moon)於2013年選港姐獲季軍入行,逢人電而且 收兵 多過食飯,為人主動唔怕蝕底,合作過的男藝人好易中招,緋聞男友周志文、伍允龍與張彥博統統已過時。日前新仔打孖上場,上半場劉佩玥先約保釣烈士陳毓祥之子、ViuTV主播陳安立(Brian)去數碼港睇戲,之後下半場就落旺角同港男翟威廉食晚飯然後直落返家,一晚連撻兩仔,劉佩玥戰鬥力相當強!

緋聞男友不斷 最叻扮純真 收兵

劉佩玥入行4年,緋聞男友多多,而且每次傳緋聞後男方都keep住做觀音兵,傳吓緋聞增加人氣之餘,得閒又可以用來攝時間。劉佩玥早前被指與大孖周志文翻撻而狠飛長期不在港的伍允龍,之後又被影到拍新劇時狂向黃子恆拋眉弄眼,看來收兵已成為佢日常生活重要的一環。能夠令男士們拜倒其裙下,劉佩玥自有其吸引之處,據知佢慣性對住男藝人就嗲爆,成日扮天真無邪,人哋講咩佢都話:『真係㗎!』啲男人信十足覺得佢好純。