SHINE FI

成軍15年 三月紅館開騷 Shine:我哋唔係失蹤人口

組合Shine徐天佑與黃又南,繼2012年的《Shine Passion Live》跨年騷後,敵逢今年係佢哋出道15年,兩人覺得ready可以再喺紅館開個唱,於是入紙申請6次,終成功取得紅館檔期,Shine將於3月2及3日再踏紅館舉行第二次《Shine Moments Live 2018》紅館演唱會,佢哋話依家正不斷造新歌,以及為演唱會操肌,雖然停咗五年冇一齊開騷,但Shine兩人都話自己一路有拍戲,稍後仲會合拍一套港產片,絕對唔算係失蹤人口!

撰文:東方新地