s1 fi

初出道被指似金城武 Shine黃又南:我唔介意人話似

Shine黃又南和徐天佑成軍15年,原來緣起於一次借紙巾事件,而講到兩人初出道時被指似金城武和郭富城,又南大讚金城武真人好nice:「有佢咁成功,我唔介意人話似!」而天佑亦話好開心似郭富城:「佢啲歌我細個都有聽!」

撰文:東方新地