p

《BB來了》劇情第4-5集 | 李佳芯為湊女同奶奶炒大鑊

《BB來了》第4-5集劇情講述李佳芯飾演嘅恬兒同奶奶盧宛茵,因為湊B方法分歧,以致引發婆媳衝突,各施各法下搞到夾喺中間嘅黎諾懿左右做人難……

資料來源 :TVB