ss

《刑事偵緝檔案IV》劇情第12集 | 錦鴻撐阿佘擺脫童年陰影

《刑事偵緝檔案IV》第10-12集劇情講述佘詩曼細個時無意間撞破媽媽同司機嘅姦情,導致其母自殺,阿佘一直認為係自己迫死媽媽,身為男友嘅錦鴻終於知道女友嘅心結……

資料來源 :TVB