FeatureTheresa

傅穎玩抖音被指五官再進化 罕有上傳淡妝照力證冇整容

藝人傅穎(Theresa)成日都俾人話整容,次次見佢都唔同樣,仲話佢愈整愈醜。但傅穎講咗好多次,自己係冇整,只係自己化妝問題啫!近排,傅穎上傳一段「學貓叫」抖音影片後又被指五官再進化,隨即佢就又Post咗自己淡妝嘅樣,睇嚟佢想為自己平反喎!

原文:環球膠報 | 圖片:連登討論區、Instagram、新傳媒資料庫