BB來了

《BB來了》大團圓大結局 三大催淚位 反思婚姻的真義!

TVB劇集《BB來了》開播以來贏盡口碑,靠寫實劇情,俘虜一眾港媽!早前大結局中,劇中幾對夫妻伴侶經歷咗廿集風風雨雨之後,亦終於有個了斷!一齊重溫吓,透過主角們嘅經歷,為觀眾帶嚟幾多對婚姻,對家庭嘅反思。

撰文:Sunday Kiss 圖片:MyTVsuper截圖