OKFI

被亞視姐仔寸係姣婆 遭正印爆料!萬綺雯疑做過甄子丹呂頌賢小三

萬綺雯不嬲都係個公認嘅大美人,相信仲未成為人妻前應該都不乏追求者!不過萬綺雯就好唔好彩咁被人話佢做小三,當年有傳佢勾引已經有女朋友嘅呂頌賢同人夫甄子丹!

撰文:占士@Central│圖片來源:劇集海報、電視劇照、電影劇照、IG、微博