Avril Lavigne

盤點00年代歐美樂壇天后 一聽到呢啲歌集體回憶即刻返哂嚟

千禧年代出道嘅歐美女歌手多到數都數唔哂,不過當中可以令大家留下深刻印象嘅又有幾多個呢?以下呢啲歌手相信大家就算未聽過佢哋個名,都一定會聽過佢哋嘅歌,甚至間中會特登拎返佢地啲經典歌出嚟聽添!

撰文:占士│圖片來源:IG、MV截圖、唱片封面、Youtube