TVB小花

公開TVB小花IG粉絲排行榜top 8 位位近年極速冒起!

近年,TVB走咗唔少花旦,同時亦造就新晉小花迅速冒起,相信大家不時亦會喺電視上見到佢哋!然而,原來呢班小花唔經唔覺都已經儲咗唔少粉絲,更喺IG擁有一定followers,依家就同大家揭開呢班TVB小花IG粉絲排行榜top 8啦!

撰文:東方新地|圖片:Instagram

公開TVB小花IG粉絲排行榜top 8

Top 8 蘇韻姿102K

25歲嘅蘇韻姿喺加拿大長大,曾於當地擔任電視節目主持及客串加拿大電視劇。2016年因參加香港小姐而入行,雖然當時只獲殿軍,但其後加入TVB嘅演藝進修班,更決定留港發展事業。