OG2

撞臉睇到人好累 #高級臉先係皇道‼

於美容界興起一鼓高級臉熱話,就連中國女演員倪妮於訪問上自嘲:「眼距開、鼻子塌、嘴巴大、下巴方,我有齊高級臉必有元素~」

撰文:Vanessa|圖片:網上圖片、Instagram