TVB

盤點5對TVB分手亦是朋友藝人 舊愛與現任同場都零尷尬!

過往TVB經常都有演員假戲真做,唔少都因為拍劇由鏡頭下戀到現實生活中,由熒幕情侶變成真情侶 !不過,並非每一對都成功開花結果,但即使由戀人變回朋友,佢哋之後依然能大方合照,甚至同場都零尷尬,你又知唔知有邊幾個?

撰文:東方新地|圖片:新傳媒圖片庫、電視截圖、ig、Facebook

盤點5對TVB分手亦是朋友藝人

|馬國明、胡定欣

馬國明一向係圈中既筍盤之一,曾經就俾胡定欣封盤。事緣兩人喺2008年拍攝舞蹈真人Show《舞動奇跡》中跳出真愛,可惜拍拖不足一年以分手收場。分手後,定欣指同馬明因為基礎唔穩定,而且太多顧忌而分手。

TVB

TVB