TVB

盤點5對TVB分手亦是朋友藝人 舊愛與現任同場都零尷尬!

過往TVB經常都有演員假戲真做,唔少都因為拍劇由鏡頭下戀到現實生活中,由熒幕情侶變成真情侶 !不過,並非每一對都成功開花結果,但即使由戀人變回朋友,佢哋之後依然能大方合照,甚至同場都零尷尬,你又知唔知有邊幾個?

撰文:東方新地|圖片:新傳媒圖片庫、電視截圖、ig、Facebook