misshk2019_hq_feature

【香港小姐2019】首輪面試5個高質候選靚女IG大起底 蔡嘉欣做過ViuTV主持 國際小姐湯洛晴勁有料!

香港小姐2019選舉暑假就會進行,比起正式比賽,每年首輪面試可以話更有娛樂性!事關大台一出手,鹹魚白菜山珍海味以至豬扒牛扒樣樣有齊。今年質素雖然平均都係普普通通,仲有啲「翻版池美麗」混入其中,但當中都有幾個特別搶眼,甚至仲熟口熟面添!

撰文:AuntieSam|圖片:東星、Instagram、Facebook、節目截圖

香港小姐2019首輪面試5個高質候選靚女IG大起底

|2018國際小姐香港代表 Carmaney 湯洛晴

今年25歲嘅Carmaney原名為湯洛晴,曾經改過藝名叫黃嘉雯,同湯洛雯只係差一個字!呢位「小靚湯」2013年開始做model,拍過唔少廣告,仲代表過香港去東京參加2018國際小姐,如果入圍相信有望成為大熱!