feat_1145_gloria

上位小花鄧佩儀「有求必應」 形象討好兼零緋聞

電視生態轉型加上離巢潮,電視台小生青黃不接,不過高層都明白培育新人才是治本之策,13年華姐冠軍、今年27歲嘅鄧佩儀(Gloria)就順勢開始上位,大家不妨多多留意這位新星!

鄧佩儀形象討好又乖巧 扮吹氣公仔成功入屋