os_feat_Lynn

熊黛琳努力追仔有運行 唔做郭富城頂趾鞋即變百億新抱

熊黛林郭可盈胞弟郭可頌結婚三年,生了對可愛到不得了的孖女(Kaylor 與Lyvia),熊黛林由郭富城口中 唔啱著嘅頂趾鞋,搖身一變成為百億新抱,今時唔同往日,絕對活得比「城」好!

熊黛林母憑孖女貴生日收百萬古董鑽錶