os_feat_1148_yui

36歲陳蕊蕊狠撇爛滾金剛 大隻仔新歡曝光

當年藝人金剛同擁有34F導彈身材的女友陳蕊蕊拍拖近三年,經常都高調曬愛,金剛仲帶蕊蕊返台灣見家長,諗住實食無黐牙,點知男方搣唔甩喪蒲爛滾性格,終令蕊蕊忍痛分手。事隔多年,蕊蕊好似終於有著落,希望佢今次唔會揀錯郎啦!

撰文、圖片:東方新地