plastichub_featureimage_2-2_1440546605c02262bce80d

40歲A0港男每次求愛都失敗 灰爆表示「這些機會不屬於我」

40歲對男人嚟講係最黃金嘅時期,呢個時間嘅佢哋有特有嘅成熟和魅力。現已39歲嘅男網民直至今日從未拍過拖,即是所謂的A0。佢有曾經勇敢追愛,但奈何情路崎嶇,令佢不禁感到好灰,大叫「有邊個唔想拍拖」!

呢名男網民一直以嚟都想拍拖,亦有心去識女朋友,想同一般嘅情侶一樣拍拖,行街、睇戲、食飯。平日喺街上見到拖住手嘅情侶,都令佢覺得非常葡萄,不過「這些機會不屬於我」,咁多年來一直都得個睇字。