wcww

有片!黃子華澄清為拍港產片賣樓、自資、無片酬!「《乜代宗師》只想拍畀香港人睇」

今年黃子華自導自演賀歲片乜代宗師》,電影未上已經引來關注,有網民懷疑電影係合拍片、又以為子華神去年成為票房冠軍後今年片酬大幅攀升,種種忖測令子華神在久久未有更新的官方面書戶口「子華本部」發布影片作出以下澄清:

圖文:東方新地