cung bạch dương là tháng mấy

Cung bạch dương là tháng mấy? Đặc điểm tính cách của Bạch Dương, hợp với cung nào?

Viet
Cung bạch dương là tháng mấy?|Tháng của Bạch Dương là tháng 3 và tháng 4, là cung hoàng đạo đầu tiên, người cai quản là sao Hỏa, thần hộ mệnh là sao Hỏa, thần chiến tranh.

Cung bạch dương là tháng mấy?

chòm sao 12 chòm saongày 13chòm saongày
Bạch Dương 3/21 – 4/20 4/19 – 5/13

dấu hiệu lửa

  • Bạch Dương
  • Sư Tử
  • Nhân Mã

Bạch Dương Đặc điểm tính cách của

Bạch Dương tạo ấn tượng về tính cạnh tranh và can đảm, thường làm mọi việc rất nhanh chóng và đầy hành động. Nhưng đồng thời tính tình cũng nóng nảy, bốc đồng hơn, dễ nóng nảy trong ba phút.

Bạch dương hợp với cung nào?

Nhân Mã,Sư Tử

Cung bạch dương là tháng mấy Bạch Dương 白羊座
(Nguồn hình ảnh:Shutterstock)

常見問題

Bạch dương hợp với cung nào?

Bạch dương nên khớp… Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem

Bạch Dương cần chú ý điều gì khi sao Thủy nghịch hành trong cung?

Bạch Dương tại nơi làm việc …Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem

圖片來源:Shutterstock

讀者留言