Cung Sư Tử sinh tháng mấy

Cung Sư Tử sinh tháng mấy? Đặc điểm tính cách Sư Tử, hợp với cung nào?

Viet
Cung Sư Tử sinh tháng mấy?|Tháng của Leo là tháng 7 và tháng 8, là nhà thứ năm của hoàng đạo, người cai quản là “mặt trời”, và thần hộ mệnh là thần mặt trời Apollo.

Cung Sư Tử sinh tháng mấy?

chòm sao 12Ngày Tử vi 13Ngày Tử vi
Sư Tử 7/23 – 8/22 8/10 – 9/15

Nguyên tố lửa

Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã

Đặc điểm tính cách Sư Tử

Những người thuộc cung Sư Tử thường ngay thẳng, cạnh tranh và có kỹ năng lãnh đạo. Nhưng họ cũng sẽ kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn khi đối xử với người khác.

Hợp với cung nào Sư Tử

Bạch Dương, Song Tử

Cung Sư Tử sinh tháng mấy 獅子座
(Nguồn hình ảnh:Shutterstock)

常見問題

Sao Thủy nghịch hành Sư Tử cần lưu ý điều gì?

Sư Tử trong công việc…Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem

Cự Giải tháng mấy?

Tháng của Cự Giải là tháng 6 và tháng 7…Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem

讀者留言