Xử Nữ tháng mấy

Xử Nữ tháng mấy? Đặc điểm tính cách Xử Nữ, hợp với cung nào?

Viet
Xử Nữ tháng mấy? |Tháng của Xử Nữ là tháng 8 và tháng 9, cung hoàng đạo thứ sáu, người cai trị là sao Thủy, và thần hộ mệnh là nữ thần công lý Athena.

Xử Nữ tháng mấy?

chòm sao 12Ngày Tử vi 13Ngày Tử vi
Xử Nữ 8/23 – 9/22 9/16 – 10/30

Chòm sao Cung điện Trái đất

Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết

Đặc điểm tính cách Xử Nữ

Xử Nữ những người tỉ mỉ, hướng đến chi tiết và cầu toàn. Điều cần chú ý là bạn nên tránh quá cố chấp và hay đòi hỏi của người khác.

Xử Nữ hợp với cung nào?

Kim ngưu, Ma kết

Xử Nữ tháng mấy 處女座 獅子座
(Nguồn hình ảnh:Shutterstock)

Sao Thủy nghịch hành Xử Nữ cần lưu ý điều gì?

Xử Nữ trong công việc…Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem

Cung Sư Tử sinh tháng mấy?

Tháng của Leo là tháng 7 và tháng 8…Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem

讀者留言