Candy‍孖姜皓文攬住喊演出獲讚王雍泰想借醉同佢混熟

Candy‍孖姜皓文攬住喊演出獲讚王雍泰想借醉同佢混熟

Viu1HK娛樂新聞

廣告

Viu1HK報導:姜皓文、Candy王家晴、王雍泰等今晚出席電影《邪Mall》煞科。Candy今次同黑哥飾演父女,佢話學到好多嘢,可惜幾乎都係拍通宵戲為主,放Break都係休息叉電,冇乜機會深入交流。而第一次拍喪屍片嘅黑哥,話最難搞係特技化妝,每日要提前3個鐘報到。最深刻有場戲同Candy攬住喊。黑哥又大讚「阿女」演出成熟,Candy就話蝕底。

王雍泰話戲中講佢想同Candy有關係,咁現實呢?佢話要趁飲大兩杯試吓同Candy傾兩句。佢仲話開工前翻煲黑哥舊作品,最鍾意係《我和殭屍有個約會》。

訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW

觀看更多精彩內容:https://www.viu.com

撰文:東方新地圖片來源:Youtube@Viu1HK資料或影片來源:Youtube@Viu1HK

讀者留言