Juno點煙懷緬大飛@LMF憶點滴激罕流下男兒淚自爆台上焗暈要攙扶‍...

Juno點煙懷緬大飛@LMF憶點滴激罕流下男兒淚自爆台上焗暈要攙扶‍…

Viu1HK娛樂新聞

廣告

Viu1HK報導:Juno點煙懷緬大飛@LMF憶點滴激罕流下男兒淚自爆台上焗暈要攙扶‍

Juno麥浚龍今晚唱爆亞博後受訪,自爆當初構思呢個演唱會時,第一個邀請嘅單位就係大飛@LMF,唯大飛早前因病離世,所以個唱尾段改為向大飛致敬。Juno坦言同大飛之前嘅合唱就只有《我們的末日》呢首慢歌,每次聽到都會諗起二人之間嘅點滴,佢又直指綵排嗰陣最想避開嘅就係呢首歌,最後on show嗰陣都激罕流下男兒淚!

Juno亦解釋拎住支煙演唱嘅背後含「洋蔥」原因,又自爆唱到《金剛圈》嗰陣,突然感到頭暈,斷估係因為着住件絲絨西裝太焗,落台嗰陣要兩邊扶住工作人員,同時咁啱佢亦見到台下有fans暈低,仲話會再了解fans情況喎!

而今次跨媒體創作大獲好評,Juno同班老友喺台上都話有意re-run,佢仲聽到有fans提議開拍呢個電影劇本,Juno就統一一個回應喇!想知佢點答?咁就要睇啦!

訂閱 Viu1HK YouTube Channel: https://bit.ly/3lYFNLW

觀看更多精彩內容:https://www.viu.com

撰文:東方新地圖片來源:Youtube@Viu1HK資料或影片來源:Youtube@Viu1HK