Edan呂爵安

Edan呂爵安@MIRROR 粉絲再度內訌 急現身發千字文調停

最新娛聞

廣告

MIRROR成員Edan(呂爵安)近日剛推出新歌,新戲亦即將上映,風頭一時無兩。可是,Edan粉絲們近日再次爆發內訌,粉絲群組admins宣佈將會成立收費官方歌迷會,令一眾「爵屎」表示不滿,要求Edan換粉絲會Admins班底!

Edan粉絲再爆內訌 突然宣佈成立收費粉絲會

MIRROR人氣成員呂爵安Edan的粉絲會近日再度內訌,以「一群極愛爵安的爵屎」為名的一眾粉絲們在IG發出簽字公開信,要求Fans Club更換Admin。公開信中表示其中一名Admin成立個人公司,管理粉絲會的財務和發展,令粉絲們都表示擔憂和不滿。再加上一直透明度極低,從未公開過粉絲會財務報告的Admins突然宣佈成立收費會員制,令粉絲們覺得不受尊重,力斥粉絲會的運作荒謬絕倫!

呂爵安 突然的收費會員制度令「爵屎」內訌!
突然的收費會員制度令「爵屎」內訌!(圖片來源:IG@edanlui_fansclub)
呂爵安
(圖片來源:IG@edanlui_fansclub)

Edan發千字文調和

得悉一班「爵屎」再次起內訌的Edan,他亦馬上在Telegram群組中撰寫長文作出回應,安撫粉絲。Edan在文中寫道,每當粉絲會有事發生,自己都會馬上向公司匯報,但是公司希望自己不要再參與任何有關粉絲會的事宜,希望Edan專心做好自己的工作,所以才放手不管粉絲會的事情。

呂爵安 Edan親自發文調停
Edan親自發文調停(圖片來源:IG@edanlui)

Edan表示自己是在事後才知道公司因為其中牽涉金錢和保密上的問題,所以不希望換走Admins。他表示自己十分感謝「爵屎」的支持,希望大家能夠給予Admins和公司更多的時間去處理。

呂爵安 Edan表示自己十分感謝「爵屎」的支持,希望大家能夠給予Admins和公司更多的時間去處理。
Edan表示自己十分感謝「爵屎」的支持,希望大家能夠給予Admins和公司更多的時間去處理。(圖片來源:IG@edanlui)

去年粉絲會亦曾惹爭議

Edan的「爵屎」粉絲會一直有內訌的情況出現,粉絲會的會長在接受媒體訪問的時候,亦直言覺得自己「做乜都錯」。

呂爵安 粉絲會的會長在接受媒體訪問的時候,亦直言覺得自己「做乜都錯」。
粉絲會的會長在接受媒體訪問的時候,亦直言覺得自己「做乜都錯」。(圖片來源:IG@edanlui_fansclub)

Edan義正詞嚴 要求粉絲尊重他人

每當粉絲們發生內訌的時候,Edan都會挺身而出發文安撫「爵屎」。去年11月,他便在IG上發文表示一直受到「爵屎」的投訴,他義正詞嚴要求粉絲尊重感恩,成為一個有禮貌、有質素的粉絲。

呂爵安 Edan義正詞嚴 要求粉絲尊重他人
Edan義正詞嚴 要求粉絲尊重他人(圖片來源:IG@edanlui)

Edan呂爵安千字文全文:

大家好,知道大家有好多嘢想了解,好明白亦好正常的,我而家就解答一啲大家嘅疑惑。

見到好多人問點解話處理,但隔咗咁耐都唔處理(換admins班底)?其實當初FC有事發生,我都即刻同公司匯報,而公司嘅feedback係唔希望我再參與任何有關FC嘅事宜,希望我專注返做好自己嘅工作,FC嘅事情就交由返公司去處理,所以嗰次之後我就冇再去處理,交哂畀公司。

而我得知嘅結果就係,公司唔希望我將admins們換走,因為始終牽涉到好多金錢上,保密上等等嘅問題,所以公司希望保留返原有已經建立了信任嘅admins,亦希望佢哋可以成立一間公司,更好咁聚集每一位爵屎,更有效率咁運作一個Fansclub,而admins們亦承諾會盡力做好,吸取過往嘅經驗,繼續為大家服務。

我好感恩越嚟越多人加入爵屎大家庭,越嚟越多人喜歡爵安。但亦由於爵屎人數愈嚟愈多,admins可能真係負荷唔到現有嘅工作量,所以公司同admins們決定將會在演唱會後重整FC,招募更多admins,詳細方案將會在稍後公布,希望此舉可以壯大FC,加入更多不同的意見,有更多力量去運作,知道大家係因為愛我先會咁緊張,我亦希望FC會在未來變得更好,希望大家可以畀多啲時間公司同admins們去處理。

Edan粉絲為咩爆發內訌?

一眾粉絲們在IG發出簽字公開信,要求Fans Club更換Admin,公開信中表示擔憂和不滿⋯⋯詳情請看

Edan對粉絲內訌事件有回應嗎?

Edan得悉事件後馬上發長文作出回應,為了安撫粉絲,Edan在文中寫道⋯⋯詳情請看

撰文:東方新地圖片來源:IG@edanlui、IG@edanlui_fansclub